Reaching Your Target is Our Business!

Allmänt om tjänsten

Välkommen till Profarmmat HB, en tjänst för hemleverans av närproducerat matkassar, ingredienser och recept. Profarmmat erbjuder även tilläggstjänster som går att beställa tillsammans med våra matkassar. Sådana tjänster omfattas också av kundvillkoren, vissa med särskild reglering som anges nedan. Tjänsten ägs och drivs av Profarmmat HB, org.nr. 969774-9480, (nedan ”ProFarmMat”). Du blir kund hos ProFarmMat när du registrerat dina uppgifter på profarmmat.se.

Kundvillkoren utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som dessa kundvillkor berör. ProFarmMat förbehåller sig rätten att uppdatera och revidera dessa kundvillkor. Särskilda villkor kan komma att gälla för vissa erbjudanden. Sådana villkor gäller då som tillägg till dessa kundvillkor. Har du frågor om kundvillkoren, dina leveranser eller om olika erbjudanden kontakta gärna kundtjänst på telefonnummer 073 526 14 87 eller mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

 

Som kund hos ProFarmMat kan du välja en gång beställning eller komplettera din matkasseprenumeration med ett antal tilläggstjänster. Innehållet i tilläggstjänsterna kan komma att ändras och det är alltid informationen på hemsidan som gäller.

 

Att bli kund hos ProFarmMat

För att bli kund hos ProFarmMat måste du vara minst 18 år, bo inom ett område i Sverige dit vi har möjlighet att leverera matkassar och bli godkänd i den kreditkontroll som görs av ProFarmMat. Beställning görs genom att registrera sig via vår hemsida profarmmat.se. Efter att du genomfört din beställning skickas ett bekräftelsemejl med dina kontakt- och leveransuppgifter, samt information om när din matkasse kommer att levereras. Uppgifterna vid registrering ska vara korrekta och du är skyldig att uppdatera dessa uppgifter om de vid någon tidpunkt skulle förändras. Du ansvarar även för att inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare. I och med registreringen har du blivit kund hos ProFarmMat.

Prenumerationstjänsten

Som kund hos ProFarmMat erhåller du en välplanerad närproducerat matkasse recept direkt hem till din dörr. Leverans sker varje vecka, eller t.ex. varannan vecka vid prenumeration beroende på dina val vid registreringen. Tjänsten är en prenumeration och du fortsätter att erhålla leveranser till dess att du väljer att pausa eller avsluta prenumerationen. Som komplement till din matkasse kan du även lägga till någon eller några av våra tilläggsprodukter som du hittar på vår hemsida.

Kundens ansvar för att kontrollera innehåll utifrån kundens eventuella särskilda behov eller matallergier

Vi ansvarar inte för att anpassa våra matkassar efter unika kundbehov, allergier och livsmedelsöverkänslighet. Angående innehåll vi oss på leverantörernas egen märkning av de enskilda produkterna.

Du, som kund, ansvarar själv för att läsa på innehållsförteckningarna och att på egen hand byta ut ingredienser som inte är lämpliga för eventuella särskilda behov eller önskemål. Kunder med en överkänslighet eller allergi uppmanas vara extra uppmärksamma.

Du som konsument har dock möjlighet att reklamera en vara i ProFarmMat kasse efter du har fått hem varan om det t ex visar sig att du inte kan äta varan. Se mer om detta under Reklamationer.

Information om eventuella förändringar av pris och tjänstens innehåll

ProFarmMat äger rätt att genomföra förändringar beträffande pris och/eller tjänstens innehåll. Vid prisändringar eller väsentliga förändringar beträffande tjänstens innehåll meddelas samtliga kunder om detta via mejl utifrån de uppgifter som lämnats vid registreringen, minst två veckor innan ändringen träder i kraft.

ProFarmMat förbehåller sig även rätten att i undantagsfall byta ut produkter som listas i menyerna mot lämpliga ersättningsvaror. Detta kan bli aktuellt vid råvarubrist eller om ursprungsingrediensen av annan anledning behöver bytas ut eller ersättas.

Ändring, avbokning eller avslut av prenumeration

När du registrerat dig startas en löpande prenumeration, som du när som helst själv kan avsluta genom att gå in på Mina sidor på profarmmat.se. Där kan du också avboka, byta produkt eller inaktivera dina leveranser tillsvidare. Vi har ingen bindningstid, däremot gäller sju dagars framförhållning vid förändring av din prenumeration, såsom på- och avbokningar av produkter, adressändring eller avslut av prenumerationen.

Betalning

Som kund hos ProFarmMat kan du välja mellan att betala med kort vid leverans ('Cash on delivery' tjänst)  (ProFarmMat använder i-Zettletjänster), SWISH eller via faktura.

Betalning med faktura

Vid betalning via faktura skickas fakturan samma dag när leverans är bekräftat till den mejladress du har angett vid registreringen. Fakturan ska betalas innan leverans.

Vid ingen betalning leverans komma att stoppas. För påminnelseavi kan en påminnelseavgift om 50 kronor per avi komma att tas ut. För inkassoärenden utgår sedvanlig inkassoavgift samt dröjsmålsränta.

Under Mina sidor på www.profarmmat.se kan du under prenumerationen ändra till det betalningsalternativ du önskar.

Vi förbehåller oss rätten att ta en kreditupplysning när du registrerar dig som kund hos ProFarmMat. Vid icke godkänd kreditkontroll (exempelvis betalningsanmärkning) kan vi erbjuda betalning via kort eller SWISH mot leverans, eller avslå registreringen.

Leverans

Leverans sker “till dörren” på den leveransadress som du anger vid registreringen. Tid för leverans är normalt mellan klockan 16.00-22.00. Lokala avvikelser kan förekomma. Om leverans beräknas ske före klockan 17.00 meddelas du som kund om detta.

Är du inte hemma vid tidpunkten för leverans, ProFarmMat skickas ett sms med leveransbekräftelse till det mobiltelefonnummer som uppgetts vid prenumerationsregistreringen. Därefter placeras matkassen utanför dörren till uppgiven leveransadress.

När en produkt levererats till leveransadressen övergår ansvaret för produkten till dig som kund. ProFarmMat ersätter ej stulen eller väderdrabbad matkasse.

Kassens kylvaror levereras i en obruten kylkedja, vilket innebär att färskvarorna hålls kylda under hela transporten.

Vid oförutsedda händelser och/eller besvärliga väderförhållanden kan kassen i undantagsfall komma att levereras efter utsatt tid, det vill säga efter klockan 22, förutsatt att vi inhämtat kundens godkännande före klockan 22.

Om leveransen helt skulle utebli krediteras eventuell redan erlagd betalning för leveransen i sin helhet.

ProFarmMat förbehåller sig rätten att ställa in eller avboka leverans om kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering eller vid force majeure-liknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för ProFarmMat, eller annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att leverans ska kunna fullgöras. I sådana undantagsfall meddelas du som kund om detta snarast möjligt.

Leverans avgifter ProFarmMat

För ProFarmMat tillkommer en leverans avgift på 69 kronor/leverans.

Reklamationer

Om det skulle vara något fel på levererade varor eller om du får hem en vara som du inte kan äta kan du reklamera dessa. Vi önskar att du reklamerar snarast möjligt efter leverans men inte senare än 7 dagar. Detta gör du genom att skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Du har möjlighet att reklamera en vara i ProFarmMat efter du har fått hem varan. Reklamationsrätt uppstår då varan är felaktig eller då varan inte uppfyller kvalitetskraven eller på annat sätt inte går att äta. ProFarmMat granskar reklamationen och ersätter godkända reklamationer med varans värde. Prisavdraget regleras genom kreditering på nästkommande faktura, alternativt återinsättning på kundens bankkonto om kunden så begär.

Reklamationer ProFarmMat

Reklamationsrätt uppstår då varan är felaktig eller då varan inte uppfyller kvalitetskraven ProFarmMat granskar reklamationen och ersätter godkända reklamationer med varans värde genom kreditering på nästkommande faktura, alternativt återinsättning på kundens bankkonto om kunden så begär.

Ångerrätt ProFarmMat

Försäljningen av ProFarmMat med färdigpackade matkassar och livsmedel omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida: http://www.konsumentverket.se/Lagar–regler/Din-ratt-som-konsument/Angerratt/

Personuppgifter

ProFarmMat samlar in och lagrar registrerade personuppgifter i syfte att fullgöra leveranser samt att kommunicera med dig kring ProFarmMat och dess tjänster/produkter. Som registrerad användare godkänner du att ProFarmMat har rätt att kommunicera med dig via fysisk post, telefon eller e-post för att upplysa om förändringar, erbjudanden eller annat som kan vara kopplat till prenumerationen. Om du inte önskar att få erbjudanden från ProFarmMat under prenumerationstiden eller efter det att prenumerationen upphört kan du tacka nej till detta enom att kontakta kundtjänst. ProFarmMat förbehåller sig rätten att behålla kunduppgifterna efter att prenumerationen har upphört för att undvika upprepat utnyttjande av introduktions-, kampanj- och premieerbjudanden.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter under Mina sidor på vår hemsida, detta i syfte att ProFarmMat ska kunna fullfölja sina åtaganden. ProFarmMat ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom fel portkod, felaktigt telefonnummer samt fel leveransadress. Du har rätt att begära information om de uppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen rättas eller tas bort.

Övrigt

ProFarmMat förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan part.

Uppsägning och tvist

ProFarmMat reserverar sig rätten att säga upp prenumeration för kund som bryter mot dessa kundvillkor. En sådan uppsägning sker omedelbart och kunden meddelas om detta via e-post. ProFarmMat förbehåller sig även rätten att säga upp prenumeration för kund om ProFarmMat anser att tjänsten inte passar kunden på grund av t.ex. logistiska skäl.

Om tvist föreligger mellan ProFarmMat och kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.